Kate.jpg

Kate Simpson

Lab Manager

contact

Qian.png

Qian Zhang

Bioinformatician

contact

Qiangzong.jpg

Qiangzong Yin

Research Assistant

contact